EMERGENCY RESPONSE DIVING INTERNATIONAL

Co je ERDI 

Emergency Response Diving International (dále jen ERDI) je výcviková potápěčská agentura s celosvětovou působností se sídlem v USA. Programová náplň a hlavní cíle této organizace vyplývají už z jejího názvu. Slovní spojení EMERGENCY RESPONSE naznačuje, že se bude jednat o speciální potápěčské činnosti, které se řadí do kategorie služebního – pracovního potápění, se zaměřením na forenzní potápění (forenzní vědy jsou vědy, které se aplikují při vyšetřování a dokazování v trestních i civilních řízeních před státními orgány. Jde o postupy vedoucí k prokázání identity osob, pravosti listin a podobně, https://cs.wikipedia.org/wiki/Forenzní_vědy) a záchranu osob z vodního prostředí.

Cíle

ERDI vytváří výcvikové programy, kontroluje a řídí instruktory, kteří následně trénují příslušníky – členy svých potápěčských týmů. Charakter speciálních aktivit, které realizují ERDI potápěči nejlépe vystihuje výraz „služební“ potápění, protože jejich nejvyšším cílem je „služba“ veřejnosti se zaměřením na:
➢ záchranu, případně ochranu života a zdraví osob, pohybujících se na nebo ve vodním prostředí, případně v jeho blízkosti,
➢ vyhledávání osob nebo předmětů (specifikováno níže) ve vodním prostředí, s následným ohledáním a zadokumentováním místa nálezu, s případným vyzdvižením osoby nebo předmětu na vodní hladinu.
V rámci naplnění poslání agentury se potápěči stávají aktivními členy dobrovolných nebo profesionálních potápěčských týmů rozmanitého charakteru. V poslední době řada potápěčských týmů státních institucí po celém světě zařazuje výcvikový systém ERDI do systému svého výcviku.