Potápěčské práce

Provádíme:
 • Revize a průzkumy objektů, konstrukcí a zařízení pod vodní hladinou s pořízením foto a video-dokumentačního materiálu.
 • Vyhledávání předmětů a jejich následné vyzdvižení.
 • Sanace objektů, betonových a železobetonový konstrukcí speciální betonovou směsí nebo směsí PU pryskyřic.
 • Těžení naplavenin a sedimentů za pomoci sacích nebo vodních bagrů.
 • Odstraňování nárůstu a sedimentů za pomocí vysokotlakého vodního paprsku.
 • Vrtání otvorů do betonu, železobetonových konstrukcí a jiných materiálu včetně jádrových vrtů.
 • Svařování a pálení konstrukcí v hyperbarickém prostředí za mokra.
 • Hrazení přehrad a jezů.
 • Čištění vtokových objektů – česlí.
 • Provádění zámečnických prací v hyperbarickém prostředí – výměna ventilu, usazování zátek s potřebnou (požadovanou) úpravou stávající konstrukce objektu nebo zařízení.
 • Konzultační a poradenská činnost s projektanty a projekčními firmami spojená s potápěčskými pracemi.
Výše uvedené činnosti provádí naši odborně vyškolení pracovníci v souladu s BOZP a dalšími právními přepisy, které jsou platné v místě provádění potápěčských prací (v ČR zák. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády 136/2016 Sb.). Jednotlivé požadavky – projekty zpracováváme samostatně s ohledem na místní podmínky (v místě provádění potápěčských prací) a požadavky zadavatele práce. 

previous arrow
next arrow
Slider